За мен

Осъществявам процесуално представителство пред съдилищата в страната по ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА. Поемам дела за защита на собственост, неизпълнение на договори, обезщетения за вреди, събиране на вземания, неравноправни клаузи в договори с потребители, делба и имуществени въпроси след наследяване или развод. Водя изпълнителни дела за кредитори, но и защитавам длъжници от действия на ЧСИ.

Консултирам по СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. Правя проучване на собствеността и наличие на тежести – ипотеки, възбрани, искови молби, права на трети лица. Имам значителен опит с продажби от строители, както и с публични продани на ЧСИ и синдици. Защитавам клиенти в преговори по повод предварителен договор. Подготвям нотариални сделки – покупко-продажба, суперфиция, дарение, делба и всякакви други актове, касаещи вещни права.

За търговците и предприемачите предлагам комплексни правни услуги. Работя по регистриране на ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – ООД, ЕООД, АД, на сдружения и обединения. Подготвям фирмени промени и ликвидация. За онлайн бизнесите изготвям общи условия и политика за поверителност. Консултирам по търговски сделки и преговори. Защитавам бизнеса при обжалване на административни актове – наказателни постановления и др.

Образование

 • 1997 – 2002 – Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна – специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“;

 • 2003 – 2008 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Магистър по право със специализация „Правораздаване“;

 • 2009 – Сертификат за владеене на юридически английски език International Legal English Certificate (Cambridge University).

Професионален опит:

 • 2006 – 2009 – стажант в юридическия отдел на „Петрол“ АД;

 • 2010 – правен координатор в „ОМВ България“ ООД;

 • 2011 – 2013 – юрист в Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов“;

 • 2014 – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, личен номер 1900599410;

 • 2014 – 2019 – асоцииран адвокат в кантора Богданов и Сие;

 • 2020 – създател на LegalMasters.bg – адвокатска практика и платформа за правни услуги онлайн.

Езици: Английски, Френски;

Интереси: Предприемачество, Иновации, Финанси, Развитие и усъвършенстване на личността;

11 години юридически опит
2 чужди езика
15 професионални правни обучения

Фокус на практиката

Иконка чукче

Съдебни дела

Водене на съдебни производства, съдебна защита, събиране на вземания, защита на длъжника

Иконка ракета

Търговски дружества

Регистрация на търговски дружества – ООД, ЕООД, АД, промени, преобразуване и ликвидация

Иконка имоти

Недвижими имоти

Анализ на собствеността и наличието на тежести, подготовка на нотариални сделки

Иконка везни

Правно обслужване на бизнеса

Правна помощ в предприемачеството и търговската дейност

Иконка ръкостискане

Имуществени отношения

Делба на имущество и уреждане на въпроси, възникнали от развод или наследяване

Иконка бланшет

Административни актове

Защита на гражданите и бизнеса при обжалване на всякакви актове на администрацията

Клиентите за мен

Връзка с мен

Връзка с мен

  гр. София 1000, ул. Петър Парчевич № 15, ет. 4
  + 359 887 897 643 nedeva@legalmasters.bg
  понеделник – петък 09:00 – 18:00
  в почивни дни – след предварителна уговорка