Автобиография

Автобиография

Образование

  • 1997 – 2002 – Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр. Варна – специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“;

  • 2003 – 2008 – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Магистър по право със специализация „Правораздаване“;

  • 2009 – Сертификат за владеене на юридически английски език International Legal English Certificate (Cambridge University).

Професионален опит:

  • 2006 – 2009 – стажант в юридическия отдел на „Петрол“ АД;

  • 2010 – правен координатор в „ОМВ България“ ООД;

  • 2011 – 2013 – юрист в Адвокатско дружество „Денев и Ойсолов“;

  • 2014 – адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, личен номер 1900599410;

  • 2014 – 2019 – асоцииран адвокат в кантора Богданов и Сие;

  • 2020 – създател на LegalMasters.bg – адвокатска практика и платформа за правни услуги онлайн.

Езици: Английски, Френски;

Интереси: Предприемачество, Иновации, Финанси, Развитие и усъвършенстване на личността;